Procedure aanmelding brugklas

Zie hiervoor de informatie onder het menu 'groep 8 - aanmelding'

Procedure aanmelding leerjaar 2 en hoger
Voor aanmelding voor het volgende schooljaar gelieve contact op te nemen met de betreffende teamleider/ leerlingcoördinator.

mavo (2-4)
  mw. Amber Hiemstra   a.hiemstra@dorenweerd.nl
havo (2-3)   dhr. Velthuis
  s.velthuis@dorenweerd.nl
havo (4-5)   mw, Lot van der Meijs   l.vandermeijs@dorenweerd.nl
(t)vwo (2-3)   mw. Angelique Nuhn  
a.nuhn@dorenweerd.nl
(t)vwo (4-6)   mw. Lianne Wammes   l.wammes@dorenweerd.nl

Procedure:

  • Er wordt een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek op school, samen met de leerling.
  • De coördinator/teamleider neemt per mail contact op met huidige mentor en maakt een telefonische afspraak. Zodra de huidige mentor het informatieformulier heeft ingevuld en teruggestuurd, neemt de coördinator/teamleider contact met u op.
  • Als de leerling plaatsbaar is, kan het aanmeldingsformulier worden ingeleverd. De coördinator/teamleider maakt hiervoor een aparte afspraak met u.
  • Ter bevestiging van de aanmelding ontvangen ouder(s) / verzorger(s) een brief, waarin vermeld staat wanneer definitief bekend is of er plaats is. Tot die tijd komt de leerling formeel op de wachtlijst.
  • Na de laatste bevorderingsvergadering aan het eind van het schooljaar nemen wij contact op met de huidige mentor om te checken of de zij-instromer een eindrapport heeft dat aansluit bij de bevorderingsnormen van het Dorenweerd College.
  • Als de zij-instromer geplaatst kan worden, neemt de coördinator/teamleider telefonisch contact met u op om dit mee te delen en ontvangt u een schriftelijke bevestiging van onze leerlingenadministratie.

Aanmeldingsformulier 2e leerjaar en hoger