Aanmelding brugklas

Zie hiervoor de informatie onder het menu 'groep 8 - aanmelding'

Aanmelding leerjaar 2 en hoger
Voor aanmelding voor het lopende of volgende schooljaar gelieve contact op te nemen met de betreffende leerlingcoördinator.
 

mavo (2-4)   mw. Marie-Louise Engelbrecht       m.engelbrecht@dorenweerd.nl
havo (2-3)   mw. Jette Laurman   j.laurman@dorenweerd.nl
havo (4-5)   mw. Esther Bruggemans   e.bruggemans@dorenweerd.nl
(t)vwo (2-3)   mw. Angelique Nuhn  
a.nuhn@dorenweerd.nl
(t)vwo (4-6)   mw. Lianne Wammes   l.wammes@dorenweerd.nl

 

Procedure:

 

  • Er wordt een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek op school, samen met de leerling.
  • De leerlingcoördinator neemt per mail contact op met huidige mentor en maakt een telefonische afspraak. Zodra de huidige mentor het informatieformulier heeft ingevuld en teruggestuurd, neemt de coördinator/teamleider contact met u op.
  • Als de leerling plaatsbaar is, kan het aanmeldingsformulier worden ingeleverd (zie aanmeldingslink via het programma 'Leerlinq' hieronder). 
  • Ter bevestiging van de aanmelding ontvangen ouder(s) / verzorger(s) een brief, waarin vermeld staat wanneer definitief bekend is of er plaats is. Tot die tijd komt de leerling formeel op de wachtlijst.
  • Na de laatste overgangsvergadering aan het eind van het schooljaar nemen wij contact op met de huidige mentor om te checken of de zij-instromer een eindrapport heeft dat aansluit bij de overgangsnormen van het Dorenweerd College.
  • Als de zij-instromer geplaatst kan worden, neemt de coördinator/teamleider telefonisch contact met u op om dit mee te delen en ontvangt u een schriftelijke bevestiging van onze leerlingenadministratie.

Aanmelden op het Dorenweerd College gebeurt via het programma 'Leerlinq'.  
Hiervoor dient u eenmalig een account aan te maken. 

Aanmeldingslink Dorenweerd College

Voor een juiste en snelle inschrijving adviseren wij u om de aanmelding op een desktopcomputer of laptop te doen en onderstaande gegevens bij de hand te hebben:

  • Burgerservicenummer leerling (BSN)
  • Ingevuld en ondertekend adviesformulier basisschool (digitaal)
  • Indien van toepassing: verklaringen en/of onderzoeksrapporten (digitaal)

Mocht u vragen hebben over de aanmelding dan kunt u een mail sturen aan de betreffende leerlingcoördinator.