Maatwerk

Geen enkele leerling is hetzelfde. Dat betekent dat de behoeften van leerlingen behoorlijk uiteen kunnen lopen. Maatwerk geeft ruimte om af te wijken van het standaard onderwijsprogramma. Leerlingen kunnen vakken op een ander niveau volgen, sneller of langzamer bepaalde vakken afronden. Ook kunnen leerlingen extra vakken volgen die binnen hun afdeling niet aangeboden worden of maatwerktrajecten doorlopen als leerlingen topsport beoefenen.

Leerlingen kunnen zo hun talenten en persoonlijke kwaliteiten verder ontwikkelen in hun eigen tempo. De maatwerkcoach richt zich met name op de individuele trajecten zoals leerlingen die een ander vakaanbod volgen, vakken op een hoger niveau afsluiten, versneld deelnemen aan een examenprogramma en/of curriculum buiten de school volgen. De maatwerkcoach opereert zowel in de bovenbouw (4-6) als onderbouw (1-3), op zowel mavo, havo als (t)vwo en overlegt met de leerling of en hoe maatwerk mogelijk is.


Leerlingen die interesse hebben voor maatwerk kunnen zich bij de maatwerkcoach M. Budak (m.budak@dorenweerd.nl) aanmelden.

Kijk hieronder een filmpje over maatwerk op het Dorenweerd  en wat onze maatwerkcoach voor je kan betekenen.