Leerlingparticipatie

We streven naar een hoge mate van leerlingbetrokkenheid. Het betrekken van onze leerlingen kan op meerdere vlakken voordelen bieden aan zowel de school als leerlingen. De input van leerlingen - rond bepaalde plannen, problemen die spelen of bepaalde wensen/behoeften - kan ons helpen bij beleidsontwikkeling en om de kwaliteit van het onderwijs en de school verder te verbeteren. Ook vergroot leerlingbetrokkenheid het draagvlak voor besluiten en regels en kan het bijdragen aan een goed schoolklimaat. Daarnaast biedt het leerlingen de kans om hun sociale en burgerschapsvaardigheden verder te ontwikkelen.

Initiatieven waar leerlingen proactief bij betrokken zijn: