Schoolorganisatie

Het Dorenweerd College telt circa 1190 leerlingen en is door de indeling in afdelingen kleinschalig georganiseerd. Onder leiding van een teamleider zijn de mentoren en vakdocenten verantwoordelijk voor het onderwijs, de begeleiding en de zorg aan de betreffende leerlingen. De afdelingen worden wat betreft de zorg ondersteund door het zorgteam.

De persoonlijke mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen, mocht de mentor u niet verder kunnen helpen dan kunt contact opnemen met de leerlingcoördinatoren.

Afdeling brugklas

 

 

Teamleider:
Leerlingcoördinator:

 

mw. Amber Hiemstra-van Dijk
mw. Marie-Louise Engelbrecht 

Afdeling mavo

   
Teamleider:
Leerlingcoördinator:

  mw. Amber Hiemstra-van Dijk
dhr. Maikel van Gerven

Afdeling havo

   
Teamleider (leerjaar 2-5):
Leerlingcoördinator (leerjaar 2-3):
Leerlingcoördinator (leerjaar 4-5):

  mw. Inge de Leede
dhr. Robbert Caspers
mw. Lot van der Meijs

        

Afdeling (tweetalig) vwo

   
Teamleider (leerjaar 2-6):
Leerlingcoördinator (leerjaar 2-3):
Leerlingcoördinator (leerjaar 4-6):
  dhr. Chris Oosterink
mw. Angelique Nuhn
mw. Lianne Wammes
     

Stafdiensten

   
Staffunctionaris P&O en financiële zaken    mw. Mariejan Wagter

College van bestuur/directie

De algehele leiding van het Dorenweerd College is in handen van de rector dhr. Jeroen Beekmans. Hij is integraal verantwoordelijk en voert de coördinatie. Verder onderhoudt hij als eindverantwoordelijke contacten met de Medezeggenschaps­raad, de Raad van Toezicht en externe partijen.

Mw. Tanja Vasseur is directeur onderwijs. Zij is onder andere verantwoordelijk voor onderwijs, kwaliteitszorg en de ondersteuningsstructuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die allen woonachtig zijn in de gemeente Renkum e.o. en oefent op basis van het bestuursreglement en het managementstatuut haar governance functie uit. De namen van de leden van de Raad van Toezicht kunt u vinden op de volgende pagina in onze Schoolwiki  Raad van Toezicht.

Drs E. (Elisabeth) Pels Rijcken
vz CvB
bestuur@dorenweerd.nl

Dhr. J. (Jeroen) Beekmans
rector
info@dorenweerd.nl

Mw. T. (Tanja) Vasseur
directeur onderwijs
info@dorenweerd.nlv.l.n.r.: Mariejan Wagter / Amber Hiemstra -van Dijk / Inge de Leede / Chris Oosterink / Jeroen Beekmans / Tanja Vasseur