Vwo

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. De opleiding duurt zes jaar en is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het vwo bereidt voor op het wetenschappelijk onderwijs. Op het Dorenweerd College volgen de leerlingen tot en met 3 vwo allemaal dezelfde vakken. In de bovenbouw van het vwo (leerjaar 4, 5 en 6) volgen leerlingen naast Nederlands, Engels, maatschappijleer,, Rekenen, CKV (culturele kunstzinnige vorming), LO (lichamelijke opvoeding) en een tweede vreemde taal (Frans of Duits) een keuzepakket.

Leerlingen hebben de keuze uit vier profielen:
1. Cultuur & Maatschappij (CM); met als verplichte vakken aardrijkskunde en geschiedenis, één keuze uit de vakken Frans of Duits en muziek of tekenen en één keuze uit wiskunde C of wiskunde A.

2. Economie & Maatschappij (EM); met als verplichte vakken economie en geschiedenis en één keuze uit de vakken wiskunde A of wiskunde B en één keuze uit de vakken bedrijfseconomie, aardrijkskunde, Frans of Duits.

3. Natuur & Gezondheid (NG); met als verplichte vakken scheikunde en biologie en één keuze uit de vakken natuurkunde of aardrijkskunde en één keuze uit wiskunde A of wiskunde B.

4. Natuur & Techniek (NT); met als verplichte vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde B.

Voor meer informatie over het vwo en de andere afdelingen kunt u ook een kijkje nemen op de pagina brochures.