Agenda

In onderstaande agenda staan de highlights voor de aankomende maanden. Het gaat hier vooral om de activiteiten die buiten de reguliere lestijden en lesdagen vallen, zoals avondactiviteiten, vakanties, lesvrije dagen en toetsweken.

Kijk in de totale jaarplanner voor meer specifieke leerlingactiviteiten tot het einde van het jaar.
Denk hierbij aan excursies per klas of leerjaar, sportdagen, inlever- en inschrijfdata etc. 

In verband met corona zijn bepaalde activiteiten in de jaaragenda onder voorbehoud. 

Jaaragenda ouder(s) en leerlingen 2022 2023 versie 26 mei 2023

donderdag
08 juni
MR-vergadering
19:30 uur
woensdag
14 juni
uitslag CE1
uitslag Centraal Eindexamen
tijdvak 1
maandag
19 juni
t/m
vrijdag
23 juni
CE2
Centraal Eindexamen tijdvak 2
4 mavo, 5 havo en 6 (t)vwo
maandag
26 juni
t/m
maandag
03 juli
toetsweek / SE 4
toetsweek onderbouw
SE 4 3 mavo, 4 havo, 4 (t) vwo en 5 (t) vwo
maandag
26 juni
t/m
vrijdag
30 juni
CE2
Centraal Eindexamen tijdvak 2 (vervolg)
4 mavo, 5 havo en 6 (t)vwo
donderdag
06 juli
10: 30 uur
uitslag CE 2
uitslag Centraal Eindexamen 
tijdvak 2
maandag
10 juli
diploma-uitreiking havo
19:00 uur
maandag
10 juli
MR-vergadering
19:30 uur
dinsdag
11 juli
diploma-uitreiking mavo
19:00 uur
woensdag
12 juli
diploma-uitreiking vwo
19:00 uur
zaterdag
15 juli
t/m
zondag
27 augustus
zomervakantie