Havo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De opleiding duurt vijf jaar en is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 17 jaar. Het havo bereidt voor op het hbo (hoger beroepsonderwijs). Op het Dorenweerd College volgen de leerlingen tot en met 3 havo allemaal dezelfde vakken. In de bovenbouw van het havo (leerjaar 4 en 5) volgen leerlingen een keuzepakket.

Leerlingen hebben de keuze uit vier profielen:
1. Cultuur & Maatschappij (CM); met als verplichte vakken aardrijkskunde en geschiedenis en keuze uit de vakken Frans of Duits en muziek of tekenen

2. Economie & Maatschappij (EM); met als verplichte vakken economie en geschiedenis en keuze uit de vakken wiskunde A of wiskunde B en bedrijfseconomie, aardrijkskunde, Frans of Duits

3. Natuur & Gezondheid (NG); met als verplichte vakken scheikunde en biologie en keuze uit de vakken natuurkunde of aardrijkskunde en wiskunde A of wiskunde B

4. Natuur & Techniek (NT); met als verplichte vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde B

Voor meer informatie over de havo en de andere afdelingen kunt u ook een kijkje nemen op de pagina brochures.