Mavo

Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Dit wordt ook wel vmbo-theoretische leerweg genoemd. De opleiding duurt vier jaar en is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 16 jaar. Het mavo bereidt voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of het havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs).

Op het Dorenweerd College volgen de leerlingen tot en met het 2e leerjaar allemaal dezelfde vakken. Daarna zijn er verschillende keuzemogelijkheden:

3 mavo – keuzevakken zijn: Duits, Anglia (Engels), Natuur-scheikunde (NASK 1 en NASK 2) en Lichamelijke Oefening 2 (LO2). De overige vakken worden door alle leerlingen gevolgd.

4 mavo – de leerlingen hebben een keuze gemaakt voor een sector met de daarbij behorende vakken. De profielen zijn: zorg en welzijn, groen, techniek en economie.

Voor meer informatie over de mavo en de andere afdelingen kunt u ook een kijkje nemen op de pagina brochures.