Zorgstructuur

In de puberteit wordt de afstand naar de ouders groter, maar de behoefte aan vertrouwdheid ook. Een periode van ruimte en richting geven. In de adolescentie wordt het eigen leven vorm gegeven, vormen van eigen waarden en meningen. Nieuwe relaties worden aangegaan en onderhouden. Een periode van kwetsbaar zijn in het delen van gevoelens. De vraag die centraal staat voor de opgroeiende puber is : “Wie ben ik en wat zijn mijn mogelijkheden?”


De visie van het Dorenweerd College betreffende de zorgstructuur is samengevat: “Stilstaan bij de leerling, zodat deze zich gezien en gesteund voelt, om verdere ontwikkeling mogelijk te maken”. In het begeleiden is het belangrijk dat we achter de leerling staan, de ruimte geven om zelf te ontdekken. Het vertrouwen geven dat je altijd hulp kan vragen en grenzen aangeven als die nog niet duidelijk zijn.
Om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, werken we nauw samen met het ondersteuningsteam. Leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen door de mentor aangemeld worden. Het ondersteuningsteam gaat dan in samenwerking met de mentor, teamleider/afdelingscoördinator, ouders en eventuele externe partners onderzoeken welke begeleiding wenselijk is.

De ondersteuning kan geboden worden op de volgende gebieden:
• Belemmeringen die de leerling ondervindt op cognitief gebied (dyslexie/dyscalculie);
• Gedragsproblematiek
• Sociaal-emotionele problematiek

Meer informatie over de ondersteuningsstructuur kunt u vinden op onze schoolwiki 
hoofdstuk 4 Zorg & ondersteuning