Ondersteuning

Met ons team leveren wij vanuit de kernwaarden samen, ambitie, passie en veilig een bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen. We geven onze leerlingen de aandacht die zij nodig hebben, onder andere door goede begeleiding en uitdagend onderwijs. We spelen daarbij zoveel mogelijk in op de verschillen tussen leerlingen. Iedere leerling is anders en bijzonder, daarom is geen enkele leerroute hetzelfde.

Leerlingen kiezen op het Dorenweerd College niet meteen voor één bepaalde richting. Binnen het onderwijsaanbod in de eerste jaren is er gezorgd voor een brede algemene vorming.

Onderwijs houdt voor ons meer in dan leerlingen opleiden naar een goed diploma. Leerlingen de kans geven om zich te ontwikkelen als individu en als medemens in onze maatschappij, vinden wij minstens zo belangrijk. Naast kwalitatief goede lessen en begeleiding bieden we leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan tal van activiteiten die aansluiten bij hun talenten en interesses, zodat zij in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. Wij dagen uit om waar mogelijk te versnellen, te verdiepen of te verbreden.

Op de subpagina's van het menuonderwerp Ondersteuning vindt u o.a. meer informatie over onze zorg(structuur), maatwerk en de huiswerkklas.

Meer informatie over de ondersteuningsstructuur kunt u vinden op onze schoolwiki 
hoofdstuk 4 Zorg & ondersteuning