Aanmelding brugklas

Aanmelden op het Dorenweerd College gebeurt via het programma 'Leerlinq'. 
Hiervoor dient u eenmalig een account aan te maken. U komt op de website van Leerlinq door op onderstaande link  'Aanmeldformulier Dorenweerd College' te klikken. 

Aanmeldformulier Dorenweerd College


Voor een juiste en snelle inschrijving adviseren wij u om de aanmelding op een desktopcomputer of laptop te doen en onderstaande gegevens bij de hand te hebben:
  • Burgerservicenummer leerling (BSN)
  • Ingevuld en ondertekend adviesformulier basisschool (digitaal)
  • Indien van toepassing: verklaringen en/of onderzoeksrapporten (digitaal)
Na het invullen  ontvangt u een ontvangstbevestiging. 

De sluitingstermijn voor inschrijving voor middelbare scholen is 15 maart 2023.


Mocht uw zoon/dochter uitgeloot worden op een andere school dan kunt u hem/haar nog wel aanmelden via bovenstaande link. Wij zullen dan beoordelen of wij hem/haar nog kunnen plaatsen in één van onze brugklassen. 

Voor meer informatie over toelating en plaatsing in onze brugklassen op het Dorenweerd College kijkt u op:  toelating en plaatsing

Mocht u vragen hebben over de aanmelding dan kunt u een mail sturen aan: aanmelding@dorenweerd.nl