Aanmelding brugklas

De sluitingstermijn voor inschrijving voor middelbare scholen was 15 maart 2022

Aanmelden op het Dorenweerd College gebeurt geheel digitaal. 
Voor een goed resultaat adviseren wij u om de aanmelding op een desktopcomputer of laptop te doen. Zorg, voordat u met het invullen begint, dat u onderstaande gegevens bij de hand hebt:
  • Burgerservicenummer leerling (BSN)
  • Indien van toepassing een scan van: onderzoeksrapporten/ –dyslexieverklaring en onderzoeksrapporten
Aanmeldingsformulier 2022-2023.

Het aanmeldingsformulier voor schooljaar 2023-2024 komt half januari 2023 beschikbaar.

Het aanmeldingsformulier vult u in en ondertekent u op de computer.
Klik hier voor de handleiding "PDF digitaal ondertekenen"

U maakt een e-mail aan gericht aan: aanmelding@dorenweerd.nl
In het onderwerp noteert u de voor- en achternaam van uw zoon of dochter. Dan kunnen we de aanmelding weer makkelijk terugvinden als u er nog vragen over heeft.

Aan deze mail voegt u de bijlagen toe:
  • Ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier
  • Het ingevulde en ondertekende adviesformulier van de basisschool
  • Indien van toepassing: verklaringen en onderzoeksrapporten.
U verstuurt dan de mail en dan ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Mocht u vragen hebben over de aanmelding kunt u een mail sturen aan Amber Hiemstra, teamleider brugklas, a.hiemstra@dorenweerd.nl