08.2 Absentieprocedure

  • Afwezigheid van een leerling door ziekte dient op de eerste verzuimdag telefonisch aan de school te worden gemeld tussen 8.00 en 8.30 uur. De Absentiebrief Ziekte moet de leerling na afloop van zijn/haar afwezigheid, op de dag van terugkomst, ingevuld en door een van de ouder(s) / verzorger(s) ondertekend inleveren bij de receptie. Wanneer de leerling deze brief heeft ingeleverd, kan hij/zij een nieuwe brief krijgen bij de receptie.
  • Wanneer een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de receptie. Daar krijgt de leerling een Ziekmeldbrief mee. Direct na thuiskomst meldt de leerling de receptie dat hij/zij is aangekomen. Bij terugkomst op school levert de leerling de door een van de ouder(s) / verzorger(s) ondertekende Ziekmeldbrief in bij de receptie.
  • Als een leerling tijdens schooluren afwezig moet zijn wegens bezoek aan arts of een andere zeer dringend afspraak, dan dient dit voor vertrek middels de ingevulde en ondertekende Absentiebrief Medische oorzaak de receptie meegedeeld te worden.

  • Afspraken tijdens schooluren dienen tot een minimum te worden beperkt.
Voor meer informatie verwijzen wij naar onderstaand protocol:
Protocol absentie en verlof

De genoemde Absentiebrief Ziekte en Absentiebrief Medisch kunt u hieronder vinden:
Absentiebriefje Ziekte
Absentiebriefje Medisch

De briefjes zijn ook af te halen bij de receptie.

<< terug