02.4 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) oefent op basis van de statuten haar toezichthoudende functie uit. RvT en bestuur onderschrijven de code goed onderwijsbestuur van de VO-Raad. De RvT houdt in een schooljaar 5 vergaderingen om de taken uit te voeren. Een lid RvT wordt conform de statuten voor 3 jaren benoemd en kan maximaal 2 keer herbenoemd worden.

Aandachtsgebieden,

hoofd- en nevenfuncties

Dhr. H. (Henk) Danser
Voorzitter
Remuneratiecommissie

Gepensioneerd
Dhr. M. (Mark) van der Pol
Vice-voorziter
Onderwijscommissie

Zelfstandig ondernemer bij onderwijsadviesbureau Remarkable Learning

Dhr. E. (Erwin) Meuleman
Auditcommissie Concerncontroller bij @voCampus/ eigenaar EduControl BV

 Mevr. A. (Anna) Schipper

Onderwijscommissie
Remuneratiecommissie

Zelfstandig onderwijsadviseur bij Sprankelend Onderwijs/ Lid Raad van toezicht Voila te Leusden 

Dhr. R. (Rogier) Straathof *
Auditcommissie
Zelfstandig ondernemer bij InterimScope

* Benoemd op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad.

 Termijnen

Dhr. H.  Danser
1e 1-1-2021 t/m 1-4-2023
Dhr. M. van der Pol

1e 1-10-2015 t/m 1-10-2018
2e 1-10-2018 t/m 1-10-2021
3e 1-10-2021 t/m 1-10-2024
Dhr. E. Meuleman
1e 1-7-2020 t/m 1-4-2022
2e 1-4-2022 t/m 1-4-2025
Mevr. A.  Schipper

1e 1-2-2018 t/m 1-2-2021
2e 
1-2-2021 t/m 1-2-2024 
Dhr. R. Straathof 
1e 1-1-2021 t/m 1-4-2023

In bovenstaand overzicht kunnen kortere zittingstermijnen vermeld staan dan de reguliere 3 jaren. Dat wordt veroorzaakt doordat het lid tussentijds benoemd is en conform statuten de plaats ingenomen wordt van de voorganger op het rooster van aftreden.

e-mail: raadvantoezicht@dorenweerd.nl

Missie/visie statement van de RvT

Op basis van de principes van goed toezicht is het missie/visie statement van de RvT van het Dorenweerd College als volgt:

De raad onderschrijft de volgende principes bij het toezicht houden:
  • Wij handelen vanuit de wet- en regelgeving die betrekking heeft op de VO-sector en overeenkomstig de beginselen van goed bestuur en goed governance.
  • Wij handelen vanuit verantwoordelijkheid en verbinding met de samenleving en het publieke belang. De specifieke context van het Dorenweerd College is daarbij het uitgangspunt.
  • Bij ons handelen vormen integriteit, transparantie en openheid ons morele kompas. Verantwoordelijkheid dragen en verantwoording afleggen horen daar nadrukkelijk bij.
  • Een lerend vermogen en professionaliteit staan hoog in ons vaandel. Dat geldt voor de hele organisatie: voor leden van de raad, voor het bestuur, voor het personeel en daardoor voor de kwaliteit van het onderwijs.

Meer informatie over de toezichtvisie RvT

<< terug