Corona-communicatie

Het Dorenweerd kiest ervoor om de normaal geldende communicatielijnen voor de leerling en ouder(s)/ verzorger(s) te handhaven.

  • Voor vragen over het vak kan de leerling terecht bij de vakdocent. Zie daarvoor de mogelijkheden in de Magisteragenda.
  • Voor vakoverstijgende vragen kan de mentor worden geraadpleegd.
  • Voor vragen over het schoolexamen kan de eindexamenleerling terecht bij de teamleider.
  • Voor specifieke informatie over corona-maatregelen van school kan een mail worden gestuurd aan: kernteam@dorenweerd.nl

Beslisboom

Beslisboom 12 plus - BOinK_AJN_RIVM_310122.pdf.pdf

Verzonden Corona-nieuwsbrieven

Nieuwsbrief_1_6-sep-2021.pdf
Nieuwsbrief_2_24-sep-2021.pdf
Nieuwsbrief_3_16-nov-2021.pdf
Nieuwsbrief_4_30-nov-2021.pdf
Nieuwsbrief_5_NPO-bijlessen en tutoring 6 dec 2021.pdf
Nieuwsbrief_6_NPO-trainingsdag en NPO-bijlessen bovenbouw.pdf
Nieuwsbrief_7_NPO-bijlessen en ondersteuningstrainingen 10 jan 2022.pdf
Brief melding besmetting corona 14-01-2022.pdf
Nieuwsbrief_8_NPO-bijlessen e.d. 21 jan 2022.pdf
Nieuwsbrief_9_NPO-toetstraining se3 14 feb 2022.pdf